Tietosuojaseloste STUDIO BG

Tietosuojaseloste 1.8.2021

Henkilötietolain 5.12.2018/1050:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

STUDIO BG Oy
Torikatu 6-8
05800 Hyvinkää

Y-tunnus 2868465-1

info@studiobg.fi

p.0447304496

Rekisteriä hoitava taho

STUDIO BG Oy
Torikatu 6-8
05800 Hyvinkää

Y-tunnus 2868465-1

info@studiobg.fi

p.0447304496

Rekisterin nimi

Studio BG:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen ja yritysasiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä markkinointi. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin sekä kohdentamaan markkinointitoimenpiteitä ja asiakasviestintää rekisteröityä kiinnostavaksi. Tietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä tapahtumiin ja muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun takaamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei täytä yhteydenottolomakkeessa pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn yhteydenottolomaketta eikä sitoutua sitä koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröityneen täyttämään yhteydenottolomakkeeseen liittyvät toimenpiteet vaativat. Säilytysaika riippuu kerätystä tiedosta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta. Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytämme ainoastaan rekisteröityneen suostumuksella.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietoja yrityksen asiakkaista.

Rekisteröidyn itsensä syöttämät lomaketiedot saattavat sisältää mm. sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai osoitteen.


Sisältöön voidaan tallentaa esimerkiksi asiakkaan nimi ja yhteystiedot, verkkokaupan tilauksen toimittamiseen ja laskutukseen tarvittavat tiedot, varauksen lisätiedot ja erityistoiveet, asiointikerrat, myönnetyt alennukset, terveydellisiä tietoja, jotka vaikuttavat palvelun suunnitelman tekoon. Lisäksi lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottajan tai verkkokaupan asiakkaan ilmoittamat tiedot sekä asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta. Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka hän itse ilmoittaa sähköistä ajanvarausohjelmaa käyttäessään tai ottaessaan yhteyttä yhteydenottolomakkeella sekä asiakkaan ilmoittamat tiedot mahdollisella perustietolomakkeella. Tietoja voidaan täydentää palveluiden käytön myötä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Kirjanpidon vaatimia henkilötietoja luovutetaan Studio BG:n käyttämälle tilitoimistolle.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan ja Studio BG:n välisen sopimuksen, asiakkaan ja Studio BG:n välisen asiakassuhteen tai voimassaolevan lainsäädännön perusteella mm. viranomaisille.

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. HRekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Timma-palvelussa. Lisätietoa palvelun omissa ehdoissa (https://timma.fi/info/privacy). Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Timma-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämä sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurein ja teknisellä suojautumisella. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).
  • Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen tätä tehdyn tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä ne oman selaimensa asetuksista tai valitsemalla sivuston evästeiden hyväksynnässä ”ei kiitos”. Viittamme tällä käytännöllä Euroopan komission lehdistötiedotteen yksinkertaisimpiin sääntöihin evästeiden käytöstä.